gabaldon

44 teksty – auto­rem jest ga­bal­don.

Życie na równi kar­mi cy­kutą i landrynkami...
Bez te­go pier­wsze­go, nie do­cenisz głębi sma­ku drugiego... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 lutego 2017, 22:30

Tęskno­ta boli
Moc uczuć niespełnionych
rozgoryczeniem 

haiku
zebrał 8 fiszek • 23 czerwca 2016, 10:08

Sen­ne marzenie
zas­trzy­kiem optymizmu
ubar­wia jawę. 

haiku
zebrał 6 fiszek • 15 maja 2015, 00:39

Jedną z naj­cenniej­szych rzeczy na świecie jest....czas.
Nikt, nie po­siada wys­tar­czająco dużo pieniędzy,
aby od­ku­pić włas­ne... wczoraj. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 listopada 2014, 00:50

Ma brat­nia dusza
na ar­ka­nie uczucia
Ga­lop dwoj­ga serc. 

haiku
zebrał 8 fiszek • 18 lutego 2014, 23:06

Zwias­tu­ny wios­ny
wychodzą już z ukrycia
pokłosie życia 

haiku
zebrał 14 fiszek • 9 lutego 2014, 16:36

Wi­tam ochoczo
szcze­ry uśmiech da­rując
za­palam światło 

haiku
zebrał 36 fiszek • 8 lutego 2014, 23:23

Ocean uczuć
ser­ce mo­je szturmuje
przys­pie­sza bicie 

haiku
zebrał 50 fiszek • 7 lutego 2014, 23:42

Życie to twar­da wa­luta.Cza­sami ciężko się wypłacić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 stycznia 2014, 01:46

Spryt­ny los i w li­siej ja­mie Cię wyt­ro­pi ''.
Jed­nych za­wiesi ja­ko tro­feum - wysoko.
Dru­gich zos­ta­wi - pod płotem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 września 2013, 14:04

gabaldon

,,Słowo prawdziwe...nadto ozdób innych nie potrzebuje, bo dzwiękiem własnym samo piękno maluje. Dobrze być innym,w dobrym tego słowa znaczeniu, nie ulegać wielokrotnemu powieleniu.".... ;) (Beim) ,,Na łące życia mój akr nieba...." Odtwórz

Zeszyty
  • B . M – Ko­men­tu­je...

  • B . S – Za­pisu­je...

  • B.E.I.M – Pa­mięta...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

gabaldon

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

17 września 2018, 00:03gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 września 2018, 23:59gabaldon sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

16 września 2018, 22:53gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 września 2018, 22:41gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 września 2018, 22:15gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 września 2018, 22:11gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 września 2018, 22:04gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

10 lutego 2017, 06:52natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Życie na równi kar­mi [...]

10 lutego 2017, 00:44gabaldon sko­men­to­wał tek­st Unoszącsię w przes­trze­ni nies­pełnionych [...]

10 lutego 2017, 00:29gabaldon sko­men­to­wał tek­st Ludzie lu­bią się brudzić, [...]